Mechanische tellingen

Weten wat nederland beweegt...

Mechanische tellingen

Het Verkeershuis voert ookverkeerstellingen door middel van telslangen uit. Op basis van onze ervaringbepalen wij de meest ideale locatie in een opgegeven wegvak en in hetinstalleren van de kasten. Daarnaast verwerken wij de gegevens en leveren dezeaan op papier en via e-mail. De data wordt ook online geplaatst in een databasewaar opdrachtgevers toegang toe krijgen zodat de data altijd beschikbaar is.

De door ons uitgevoerdeverkeerstellingen onderscheiden zich globaal in twee hoofdcategorie├źn.

1. Tellen van assenparen

Het aantal passerende voertuigassenwordt geteld en gedeeld door twee.

Bij het tellen van assenparen zijn er devolgende mogelijkheden:

  • wel of geen onderscheid naar rijrichting
  • wel of geen onderscheid tussen fietsen en motorvoertuigen
  • beide: zowel onderscheid naar rijrichting als naar fietsen en motorvoertuigen

Voor de meeste wegen volstaat 1 tellerper locatie.

2. Classificeren

Verkeer wordt ingedeeld in snelheids- enlengteklassen, per klasse wordt geteld.

Opmerkingen bij classificaties:

  • de apparaten van het type SCCL (classifier), kunnen maximaal 24 klassen registreren (bijv. 6 snelheidsklassen en 4 lengteklassen).
  • de apparaten van het type SCA (classifier), kunnen maximaal 120 klassen registreren (deze apparaten kunnen goed ingezet worden bij een snelheidsmeting).
  • voor classificaties op wegen (2x1 rijstrook zonder middengeleider) met een te verwachten intensiteit van minder dan 4000 motorvoertuigen per dag kunnen we volstaan met 1 classifier.
  • voor classificaties op wegen (2x1 rijstrook zonder middengeleider) met een te verwachten intensiteit van meer dan 4000 motorvoertuigen per dag zullen 2 classifiers ingezet worden, tenzij een geschikte middengeleider aanwezig is.
  • voor classificaties op wegen met 2 x 2 rijstroken zullen altijd 3 classifiers ingezet worden en er dient een geschikte middengeleider aanwezig te zijn.

Zeer langzaam rijdend verkeer (minderdan 10 km/h) kan niet correct geclassificeerd worden.