Missie en visie

Weten wat nederland beweegt...

Missie en visie

Het Verkeershuis heeft zich kunnen ontwikkelen tot ervaren en deskundige partner voor vele overheidsinstellingen en mobiliteitsbureau’ s op het gebied van verkeers- en mobiliteitsonderzoek.

Onze benadering is persoonlijk en service gericht waarbij een betrouwbaar resultaat voorop staat.

Bij ons kunt u terecht voor veldwerk en advies en daarnaast kunnen wij het hele onderzoekstraject voor u verzorgen inclusief data-analyse.

Wij denken graag met u mee om tot de juiste oplossing voor uw onderzoeksvraag te komen.

Uiteraard werken wij met moderne onderzoeksapparatuur en met betrouwbare en ervaren onderzoeksmedewerkers.

Het verkeershuis is tevens betrokken bij het welzijn va onze medewerkers en begaan met het milieu. Wij maken voornamelijk gebruik van lokale veldwerkers en onze auto’s zijn elektrisch. Een deel van onze medewerkers komt in aanmerking voor het “Social Return” principe.