Parkeeronderzoek

Weten wat nederland beweegt...

Parkeeronderzoek

Een eenvoudig parkeeronderzoek geeft u inzicht in de parkeerdruk. Dit gebeurt door de bezetting af te zetten tegen de capaciteit. U weet dan echter nog niet hoe lang een auto ergens geparkeerd stond en tot welke doelgroep hij behoort. De parkeerduur is een interessant gegeven. Vaak wordt deze informatie gebruikt om te achterhalen wat het parkeermotief is geweest: ging het om een bewoner, bezoeker of werknemer? Het Verkeershuis levert overzichtelijke resultaten waarin duidelijk is hoe groot de capaciteit is per tijdseenheid, herkomst en type voertuig.

Naast capaciteitsonderzoeken voert het Verkeershuis parkeeronderzoeken en draagvlakmetingen onder bewoners. Dit doen wij door het inzetten van verschillende methoden (telefonisch, online en schriftelijk). Wij verzorgen alle rompslomp eromheen: informatiebrieven en telefonische helpdesk. Wij leveren de resultaten in overzichtelijke tabellen of gaan iets verder door een analyse op basis van de resultaten te maken en de resultaten (fysiek) te presenteren aan de belanghebbenden.