Recente projecten

Weten wat nederland beweegt...

Recente projecten

Hieronder een overzicht van de meest recente projecten:

Opdrachtgever
Projectomschrijving
Resultaat

RoyalHaskoning DHV heeft Het Verkeershuis gevraagd onderzoek te doen naar de huidige verkeers- en parkeersituatie bij een winkelcentrum. Dit onderzoek bestaat uit een drietal onderdelen: een klantentelling, een parkeerdrukmeting en een indicatief onderzoek naar de omvang van bestedingen

Overzichtelijke tabellen en grafieken.

IBA wilde graag de verkeerssituatie voor het langzaam verkeer op de Klaprozenweg in Amsterdam in kaart gebracht hebben. Het Verkeershuis heeft een visuele telling uit laten voeren en  een enquĂȘte gehouden onder (snor)fietsers en voetgangers op de locatie.

Overzichtelijke tabellen en grafieken per teldag uitgesplitst naar uur, rijrichting en verkeerssoort


DIVV heeft Het Verkeershuis een voetgangerstelling laten uitvoeren onder voetgangers welke de onderdoorgang van het Rijksmuseum in- en uitgaan, uitgesplitst naar de aangegeven richtingen (zie situatieschets).

Overzichtelijke tabellen en grafieken per teldag uitgesplitst naar uur en richting.