Klanten

Weten wat nederland beweegt...

PROJECT:
Parkeeronderzoek Bussum

PERIODE:
Zomer 2017

OPDRACHTGEVER:
De Alliantie

Omschrijving:

De mogelijke (her)ontwikkeling van een complex in Bussum moet voldoen aan onder meer de parkeereisen die de gemeente Gooise Meren stelt. De (her)ontwikkeling leidt mogelijk tot een extra parkeervraag. Er is geen mogelijkheid om de parkeervraag binnen de herontwikkeling op te vangen. Een afweging voor de opdrachtgever is dan om deze extra parkeervraag op te vangen door extra plaats(en) te laten inpassen in de openbare parkeerruimte. Voor dat laatste is instemming van de gemeente Gooise Meren nodig. Om die instemming te kunnen verlenen, wil zij middels een parkeeronderzoek inzicht krijgen in de huidige parkeersituatie in de directe omgeving van de het object. Wij hebben de directe omgeving afgebakend door een loopafstand van circa 200 meter rond het object. Wij hebben het gebied opgedeeld in sectie.

OPZET PARKEERONDERZOEK

Om inzicht in de huidige parkeersituatie te geven, voeren wij een parkeeronderzoek uit, dat uiteenvalt in zes delen:

 1. TER VOORBEREIDING op het onderzoek, worden straten in weggedeelten ingedeeld (parkeersectie). Een sectie is een straat(deel) met bij elkaar liggende openbare parkeerplaatsen. Dit gebeurt op locatie. Zo worden eventuele onduidelijkheden/knelpunten zichtbaar. Indien nodig zullen deze besproken worden met de opdrachtgever.

 2. PARKEERCAPACITEIT: per sectie bepalen wij het aanbod aan beschikbare openbare plaatsen (capaciteit) per parkeerregime (vrij, betaald, blauw/verg en invaliden (algemeen/kenteken), laden en lossen en overig gereserveerd arts/politie, etc)).

 3. PARKEERTELLINGEN: per sectie worden per uur de geparkeerde motorvoertuigen geregistreerd. Zo wordt de parkeerdruk of -bezetting zichtbaar. De par-keerdrukmeting zullen wij uitvoeren op een weekdag (dinsdag/donderdag) en een zaterdag voor de zomervakantie (22 juli 2017) op de volgende tijdstippen:

  • voor 7 uur,
  • 9 uur,
  • 12 uur,
  • 16 uur,
  • na 18 uur.
  Om een goed beeld te krijgen van de parkeersituatie registreren wij ook fout geparkeerde voertuigen. Dit zijn voertuigen die op basis van verkeerswetgeving fout zijn geparkeerd, zoals parkeren op het trottoir, parkeren voor een in-/uit-rit, parkeren op of binnen vijf meter van een kruispunt, parkeren op locaties waar dit door middel van bebording of markering verboden is.

Eindproduct:
Alle resultaten geven wij grafisch weer (sectiekaart met kleuren) en in Excel. Wij rapporten in Word en in samenvattende staten en tabellen met per sectie de capaciteit, geparkeerde voertuigen en parkeerbezetting (aantal en %), inclusief de fout geparkeerde voertuigen. De resultaten rapporteren wij zodanig dat de klant daarmee voldoet aan de eisen die de gemeente aan het parkeeronderzoek stelt.