Klanten

Weten wat nederland beweegt...

PROJECT:
Visuele tellingen Catherijnesingel

PERIODE:
Zomer 2017

OPDRACHTGEVER:
Klepierre

Omschrijving:

Klepierre wil de Catharijnesingel tijdelijk afsluiten. Zij is voornemens fietsers om te leiden via de Expeditiestraat onder HC. Voordat zij daartoe overgaat is inzicht nodig in het huidige gebruik van de expeditiestraat. Het inzicht wordt getoetst aan de gangbare gebruiks- en inrichtingsnormen voor dergelijke straten. Wij maken de aandachts- en probleempunten in de huidige situatie zichtbaar. Daarna vindt overleg plaats over eventuele scenario's voor inpassing van fietsers in de expeditiestraat. In overleg met Klepierre gedurende 2 dagen tussen 07:00 - 21:00 uur alle verkeersbewegingen in de expeditiestraat registreren, zoals wijze van in- en uitrijden en parkeren van voertuigen.

  • Wijze van onderzoek: camera en visueel.
  • Registratie op basis van tijdregistratie per kwartier.
Eindproduct: adviesrapport en presentatie van de uitkomsten.