Klanten

Weten wat nederland beweegt...

PROJECT:
Mechanische verkeerstelling
Gooise Meren

PERIODE:
Voorjaar 2017

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Gooise Meren

Omschrijving:

De gemeente Gooise Meren wil graag inzicht krijgen in het fietsverkeer in en rondom de stad. De gemeente heeft Het Verkeershuis opdracht gegeven om gedurende 14 dagen op 27 locaties fietstellingen uit te voeren met behulp van mechanische meetapparatuur.
Voor de uitvoering van de tellingen maakt Het Verkeershuis gebruik van slangtellers. Bij slang-tellingen worden twee of meerdere slangen over het wegvak getrokken die worden aangesloten op registratieapparatuur. Door luchtdruk wordt het aantal assen gemeten. Slangtellers kunnen op verschillende manieren worden ingezet:

 • Voor het bepalen van de intensiteit per doorsnede
 • Voor het bepalen van de intensiteit per rijstrook
 • Voor het uitvoeren van geclassificeerde tellingen per richting en per rijstrook. Classificatie kan plaatsvinden naar lengte- en/of snelheidsklasse
 • Voor het bepalen van intensiteiten van gemotoriseerd of langzaam verkeer (afhankelijk van de situatie).
De mechanische categorie- en snelheidsmetingen zullen aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • De metingen worden uitgevoerd met slangtellers
 • De metingen vinden plaats buiten de schoolvakanties
 • De metingen worden tegelijkertijd uitgevoerd
 • Er zal een aaneengesloten periode van twee weken gemeten worden
 • Er wordt onderscheid gemaakt naar rijrichting
 • Er zal onderscheid gemaakt worden naar de volgende voertuigcategorieën
  • Lichte motorvoertuigen
  • Middelzware motorvoertuigen
  • Zware motorvoertuigen
 • De snelheid van de motorvoertuigen zal gemeten worden in 8 snelheidsklasse oplopend met 10 km/u
 • Er worden 24 uurstellingen uitgevoerd met een tijdsinterval van een uur

Eindproduct:
De resultaten zullen digitaal in Excel-formaat worden aangeleverd en bevatten de volgende informatie:

 • Het aantal motorvoertuigen per richting, per uur, per dag onderverdeeld in categorieën
 • De verkeersverdelingen (licht-, middelzwaar- en zwaar verkeer) zal worden aangehouden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder
  • Categorie 1b: lichte motorvoertuigen: motorvoertuigen op drie of meer wielen, met uitzondering van de in categorie 2 en 3 bedoelde voertuigen
  • Categorie 2: middelzware motorvoertuigen: gelede en ongelede autobussen, alsmede andere motorvoertuigen die ongeleed zijn en voorzien van een enkele achteras
  • Categorie 3: zware motorvoertuigen: gelede motorvoertuigen alsmede voertuigen die voorzien zijn van een dubbele achteras met uitzondering van autobussen
 • Werk-, weekend, en weekdag gemiddelden
 • Tabellen V85 en V-gem, in 5km.-snelheidsklassen met aantallen en percentages
 • Vermelding van eventuele bijzonderheden
 • Foto van iedere locatie
 • Kaart van iedere locatie met daarop aangegeven de rijrichtingen