Klanten

Weten wat nederland beweegt...

PROJECT:
Verkeersonderzoek Klaprozenbrug

PERIODE:
Zomer 2017

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Amsterdam


Omschrijving:
Het verkeersonderzoek was 3-ledig:
  1. Verkeersstromen: Bepalen van de omvang, richting en samenstelling van verkeersstromen op het kruispunt Klaprozenweg-P-plaats woonboten.
  2. Verkeersonveiligheid: Inzicht geven in de omvang en ernst van de conflicten tussen langzaam verkeer en autoverkeer/bromfietsen op de Brug.
  3. Motieven: Inzicht geven in de achtergronden en motieven van het gebruik van de "verboden route" over de brug door langzaam verkeerdeelnemers.
Eindproduct: adviesrapport en presentatie van de uitkomsten.