Klanten

Weten wat nederland beweegt...

PROJECT:
Onderzoek naar
het gebruik van halteerplaatsen
Stadhouderskade

PERIODE:
Zomer 2017

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Amsterdam

Omschrijving:

In de periode maart t/m september 2017 meten wij de bezetting en het gebruik van een aantal halteerplaatsen/laad-en losplaatsen op de Stadhouderskade.
Wij registreren de volgende kenmerken:

 • kenteken
 • aankomsttijd
 • vertrektijd
 • halteert/parkeert/passeert
 • Categorie
 • land van herkomst
 • benaming
 • richting
 • aantal passagiers in/uit
 • bestemming passagiers
door de bovenstaande kenmerken realtime te registreren kunnen wij inzicht geven in hoe vaak en door wie de plaatsen gebruikt worden.

Eindproduct:
Wij leveren per deel-meting de resultaten aan. Daarin nemen wij op:

 • Intensiteiten per uur, per richting.
 • Bezetting per locatie over de meetperiode met onderscheid naar cetegorie.
 • Gemiddelde parkeertijd per uur, per richting.
 • Aantallen passagiers per uur, per bestemming.
 • Veldwerkverslag.