Visuele verkeerstellingen

Weten wat nederland beweegt...

Visuele verkeerstellingen

Een visuele telling kan divers zijn, zoals het registreren van de afslaande en/of doorgaande verkeersstromen op kruispunten, afslagen, rotondes en andere aansluitingen, maar ook het registreren van bijzondere doelgroepen die uit reguliere classificaties meestal niet goed te halen zijn, zoals fietsers,motoren, landbouwverkeer en vrachtwagens naar firmanaam of land van herkomst.

Het Verkeershuis kan voor u het verkeersaanbod inbeeld brengen met behulp van kruispunt- en wegvaktellingen. Onze verkeerstellers zijn ervaren in het registreren aantallen per kruispunt, wegvak of ingang waarbij we alle richtingen afzonderlijk tellen. De tijdseenheid en voertuigclassificatie gebeurd in overleg. Het Verkeershuis levert de output in overzichtelijke schema’s die inzicht geven in het verkeer per richting,voertuigtype, tijdseenheid etc.

Naast verkeerstellingen kunnen wij reizigers/winkeliers/bezoekerstellingen uitvoeren gecombineerd met een tevredenheidsonderzoek. Dit gebeurd wanneer bijvoorbeeld overheden inzicht willen hebben in bijvoorbeeld venstertijden van bevoorradingsverkeer in winkelcentra of gebieden willen hebben of bijvoorbeeld bezoekersaantallen in natuurgebieden inzichtelijk willen maken.